Dodávka mobilních zábran pro PČR

Začátkem tohoto roku jsme realizovali dodávku tisíce mobilních zábran pro PČR. 

V našem provoze v Rokytnici nad Rokytnou, specializovaným na výrobu ocelových konstrukcí, jsme realizovali velmi pěknou zakázku mobilních zábran pro českou policii. Hlavním stěžením bylo oboustranné lakovaní plechů různými barvami a splnění požadavků dle technických podmínek TP 66, dle kterých se tyto zábrany zkouší a testují ve specializovaných zkušebnách. Zábrana byla testovaná na stabilitu, koloritu a odrazivost reflexní plochy.