Dodávka stožárů na silniční okruh kolem Prahy

V roce 2009-2010 jsme realizovali dodávku stožárů na obchvat kolem Prahy. Jako jediní dodavatelé v ČR jsme ve spolupráci s firmou Europoles dodávali stožáry na mostové konstrukce přes Lohkovské údolí. Tyto sloupy jsou ojedinělé svou konstrukcí. Stožáry jsou konické zahnuté a na vrcholu nesou dvě svítidla. Hlavní je na osvětlení vozovky a druhé tzv. pozička. Sloupy jsou ojedinělé a dávají celkové stavbě jedinečný vzhled.