O nás

Zaměřujeme se především na inovační řešení produktů pro jednotlivé segmenty trhu ocelových konstrukcí, výstavby infrastruktury a v oboru stavebnictví, nově na prodej hutního materiálu

Ocelové konstrukce a především ocelové stožáry, jako náš nosný a zavedený výrobní program, jsou vyráběny v ověřeném systému jakosti (EN ISO 9001), z materiálů vysokých jakostních tříd (S 235, S 355) a prováděny specializovanými odborníky z oboru zpracování kovů (ČSN 73 2601-Z2, ČSN EN 3834). Zaměstnáváním sektorově zaměřených odborných inženýrů se dostáváme na rovinu nositelů nových standardů, zvyšujeme hodnotu výrobků a jejich užitné a bezpečnostní parametry.

Zákazníkům předkládáme komplexní řešení jejich potřeb a přání ucelenými procesy:

 • projektování (AutoCAD, SolidWork)
 • provedení světelných výpočtů, analýz přijatelnosti, vizualizací výroby (MRP II, JUST IN TIME)
 • služeb spojených s dodávkou a montáží
 • následném servisu
 • garancí trvanlivosti a kvality                         

Se stále rostoucím potenciálem pracuje v oblastech:

 • výroby ocelových konstrukcí
 • stožáry, věže, billboardy
 • technologie a aktivní prvky logistických center
 • lehké konstrukce hal
 • zařízení stavenišť, lešení a bednění
 • zařízení sportovišť
 • výroby umělohmotných odlitků
 • výroba lisovacích forem
 • lisování odlitků
 • obchodní činnosti
 • svítidla, rozvaděče, elektromateriál
 • spojovací materiál, ložiska, upínací elementy
 • elektroinstalace
 • venkovní silové vedení
 • dodávky hutního materiálu
 • dopravy