Jsou to stavby, které významně mají větší výšku jak půdorysnou základnu. Využívají se v telekomunikacích, k osvětlení rozsáhlých ploch, či jako rozhledny,...

Jakoukoliv kovovou věž jsme Vám schopni vyrobit, popřípadě i namontovat na daném místě. K zakázce Vám předložíme veškerou dokumentaci dokladující kvalitu provedení  a pomůžeme vyřídit veškerá stavební povolení a projektovou dokumentaci.