Stožáry veřejného osvětlení jsou považovány za konstrukce, které podléhají nařízením zákona č. 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů“ a souvisejícím vyhláškám. Výrobek musí být certifikovaný.
Na naše stožáry je v souladu se zákonem vystaven certifikát deklarující jeho bezpečnost a nezávadnost, stožáry označujeme značkou CE a příslušným číslem certifikátu, čímž je deklarována jejich nezávadnost. Toto označení je na každém výrobku, čímž je zajištěna deklarace jakosti po celou dobu jejich životnosti.
 

Jednou osazené stožáry
Jednou osazené stožáry
JOS, JOSP, JOS-DV, JOSP-DV
Dvakrát osazené stožáry
Dvakrát osazené stožáry
DOS, DOSP, DOS-DV, DOSP-DV, DOS-VS, DOSP-VS, DOS-V, DOSP-V, SB, SB-P, JB, JB-P, SB-Z, ZA-ZEBRA
Kónické stožáry
Kónické stožáry
KOS 60, KOSP 60, KOS 76, KOSP 76
Výložníky k osvětlovacím stožárům
Výložníky k osvětlovacím stožárům
V, VN, AV, AVN, VK, ZAV, ZAC, VPS, VS, VSR, AFT, VSH, VBS, VZT, VOS, VOR, VOB
Dekorativní a designové stožáry
Dekorativní a designové stožáry
DPF, DPL, STREET, CITY-GO, CIRCLE, FALLPOLE
Semaforové stožáry
Semaforové stožáry
STT, STTP, CHT, CHTP
Železniční stožáry
Železniční stožáry
JŽ, OSŽ, SKS, SSK, SSM, OSS
Kotevní rošty pro stožáry
Kotevní rošty pro stožáry
ROS K, KFP, základy